جاذبه های دیدنی استانبول

مسجد چاملیجا، بزرگترین مسجد استانبول

مسجد چامیلیجا، بزرگترین مسجد استانبول

سفر باید کرد تا پخت شود خامی. حالا کجا رفتن و با چه فرهنگی آشنا شدن خودش یک چالش بسیارب

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کاخ بیلربی، باشکوهترین قصر عثمانی در استانبول

ترکیه در سال های اخیر در صنعت گردشگری و توریسم پیشرفت های بسیاری داشته و به صرف نزدیکی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷