اقامت در ترکیه

بهترین محله های استانبول

۴ تا از بهترین محله های استانبول برای زندگی را از دست ندهید

استانبول یکی از شهر بزرگ ترکیه به حساب می آید و از دوبخش اروپایی و آسیایی تشکیل شده است

10 مارس 2019